Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Spesialrådgiver, Hordaland Fylkeskommune

Frank Halhjem fullførte sin Master i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap i 2007. Frank er nå spesialrådgiver hos Hordaland Fylkeskommune

Hovedinnhold

Utdanningen min har vært essensiell i det å gi meg analytisk kompetanse og muligheten til kunne jobbe metodisk i prosjekter...ikke minst til å kunne forstå oppbyggingen av byråkratiet og det politiske systemet det er underlagt

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg kurser prøvenemnder i vurderingskompetanse, behandler oppmeldinger til fag- og svenneprøver, utarbeider statistikk for fag- og yrkesopplæring i fylket, svarer på spørsmål fra interne og eksterne, jobber med nettsidene til fagopplæringen, administrerer facebooksiden "Lærling i Hordaland", utarbeider kampanjer og informasjonsmateriell for fag- og yrkesopplæringen, holder informasjonsmøter for eksterne, er med i mange prosjekter og større arrangementer. Tidligere var jeg med i prosjektet som jobbet frem produksjonsskolen Hyssingen, et tiltak for ungdom som faller fra i løpet av videregående. Særlig de siste årene har jeg jobbet med å få yrkes-nm til Hordaland og er i den sammenheng med i styret i Worldskills Norge som er en del av et internasjonalt samarbeid om yrkesfag.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste er at arbeidsoppgavene er så varierte og at jeg får være med på så mange prosjekter som har mening.

Det som er utfordrende med det, er at jeg stadig må utvikle meg selv og forsøke å sette meg inn i nye områder.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Utdanningen min har vært essensiell i det å gi meg analytisk kompetanse og muligheten til kunne jobbe metodisk i prosjekter. Det at jeg jobber administrativt i det offentlige er også veldig relevant til utdannelsen, ikke minst til å kunne forstå oppbyggingen av byråkratiet og det politiske systemet det er underlagt.

Men først og fremst har det gitt meg trygghet i det å ta beslutninger basert på kunnskap og ikke følelser. Metoden for å fremskaffe denne kunnskapen lærte jeg som admorger.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Jeg har alltid vært interessert i hvordan ting fungerer, først innen elektronikk som jeg tok fagbrev i, så om mennesket da jeg tok grunnfag i psykologi, og til slutt om samfunnet da jeg tok bachelor og master i admorg.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Alt jeg lærte og de jeg lærte av og med.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Det kan til tider virke som om du lærer mer om det som har vært og om gamle teorier, enn om det siste der ute og ting som du vil ha nytte av i din første jobb. Når du kommer ut i arbeidslivet vil du oppdage at du forstår ting fortere enn de som ikke har den kunnskapen, nettopp fordi mye av det "nye" der ute er basert på gamle teorier og bare fremstår som nytt. Ikke undervurder verdien av dette, det er gull verd i arbeidslivet.