Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kvalitetsleder, Constructa Entreprenør

Kristin Ane Eeg fullførte sin Cand. Polit. i 2003. Hun jobber nå som kvalitetsleder hos Constructa Entreprenør

Hovedinnhold

Jeg la vekt på teori som omfattet det interne i en organisasjon, f.eks beslutningsteori. Således ble mitt hovedfag spisset og mer aktuell for en jobb som f.eks. kvalitetsleder.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg har jobbet 11 år i Aker Solutions og 2 år i Constructa Entreprenør som kvalitetsleder. Som kvalitetsleder har man hovedansvar for å drifte bedriftens, eller et prosjekts, styringssystem. Forståelse for prosesser er svært viktig. Konkret jobber man som oftest etter ISO 9001.
Et styringssystem består av en rekke dokumenter som beskriver systemet, f.eks prosedyrer og arbeidsinstrukser, sjekklister o.l.
Det er mange oppgaver knyttet til dette arbeidet og det varierer fra org til org. De to største oppgavene går på å revidere, da følger man ofte ISO 19001. Deretter en årlig total gjennomgang av systemet som kalles Ledelsens gjennomgang. Av oppgaver som pågår kontinuerlig omfatter sikring av at avvik eller feil registreres, videre at disse behandles. Statistikk og rapportering. Det samme gjelder forbedringsforslag. I noen org også risiko.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er bredden i arbeidsoppgavene og at en lærer å kjenne en organisasjon fra topp til tå, eller fra tå til topp. Det mest utfordrende er kompetansemangelen i en rekke organisasjoner i forhold til å forstå hvordan man utarbeider noe så enkelt som et organisasjonskart, hvordan man må tenke prosesser for å forstå hva en kan oppnå i forhold til forbedringer som f.eks effektivitet, kostnadskutt og mer myke faktorer som trivsel. Å jobbe med et avvik kan også by på utfordringer, særlig dersom mennesker er involvert. Dette fordi det for noen kan oppleves som veldig personlig- at man har gjort en feil-og da oppstår det for noen negative følelser, inkludert sinne. Holdninger til avvik påvirkes også av kultur f.eks India vs Norge.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg la vekt på teori som omfattet det interne i en organisasjon, f.eks beslutningsteori. Således ble mitt hovedfag spisset og mer aktuell for en jobb som f.eks. kvalitetsleder.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Ønske om å lære om organisasjoner, og mennesker i dem.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Hovedfaget. Var så utrolig heldig å ha Paul Roness som veileder. Lærte enormt mye av de samtalene. Og så timene på lesesalen! Jeg hoppet ikke over en side en gang i pensum! Galskap tenker noen, bedre innsikt tenkte og tenker eg fortsatt.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Ja, dette! At man kan jobbe som Kvalitetsleder! Begynte med kommunikasjon og jobbet med dette i 5 år, da primært intern kommunikasjon. Å jobbe med styringssystem er langt mer faglig relevant.
Ta en titt på ISO 9001 . Både 2008 og 2015 utgaven, så ser dere mer hva som ligger i å jobbe med styringssystem.

Er det noe du vil legge til?
Teoretisk påfyll! Vanskelig å følge med på utviklingen innen f.eks beslutningsteori på egen hånd. Skulle også gjerne ha tatt dr.graden, men ser det er vanskelig å få til med mindre bedrift sponser. Med forbehold om at jeg sist sjekket for 5-6 år siden.