Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Organisasjons- og personalsjef Rennesøy kommune

Lars Haavik fullførte sin bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap i 2009. Han jobber i dag som organisasjons- og personalsjef i Rennesøy kommune.

Hovedinnhold

Alt i alt fungerer min utdannelse innenfor dette faget som et godt bakteppe for å lykkes i stilling som organisasjons- og personalsjef.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Som organisasjons- og personalsjef er man leder på både strategisk og operativt nivå. Organisasjons- og personalsjef skal ha et overordnet ansvar for å samordne rutiner på tvers av tjenesteområdene. Gjennom ledelse av kommunens stabs- og støttetjenester ligger det til rollen å bistå organisasjonens ledere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder knytter seg til blant annet rådgivning og veiledning i personal- og arbeidsrettslige spørsmål, personal- og organisasjonsutvikling, rekruttering, lokale lønnsforhandlinger, forhandling om lokale arbeidstidsavtaler, arbeidsgiverstrategi, lederopplæring og lederutvikling, kompetanseutvikling/ internopplæring, IA-arbeid m.v

I tillegg består arbeidsoppgavene i diverse ad-hoc oppgaver, behandling av ulike typer personalsaker, vedlikehold og utvikling av personalrutiner, administrasjon og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, saksutredninger, analyse og statistikk.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Dersom man skal trives og lykkes som organisasjons- og personalsjef må man ta rollen som arbeidsgiver innover seg. Det er vesentlig for organisasjonen at man evner å samhandle med de hovedtillitsvalgte, verneombud og andre ledere. Dynamikken og at man utgjør en forskjell er de beste fasettene i min hverdag.

I en tid med knappe ressurser er det utfordrende, men samtidig spennende, å arbeide med digitalisering og effektivisering. Samfunnet er avhengig av at den enkelte kommune tar dette arbeidet på alvor. Vi må arbeide smartere og mer effektivt i et samfunn som stiller stadig større krav, men hvor det ikke nødvendigvis eksisterer et lineært forhold mellom forventinger og ressurser.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg er meget tilfreds med min utdanning i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Å arbeide i en politisk styrt organisasjon har noen spesielle karakteristika som man får god innsikt i gjennom studiet. Gjennom fag som organisasjonsteori, arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi har man et godt fundament å bygge videre på. Alt i alt fungerer min utdannelse innenfor dette faget som et godt bakteppe for å lykkes i stilling som organisasjons- og personalsjef.

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Jeg valgte å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap fordi retningen var spennende oppbygd. Jeg har alltid vært interessert i samfunn, politikk, organisasjon og psykologi.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
UiB er en profesjonell studieinstitusjon i Norge og jeg opplevde interesserte og profesjonelle akademikere som evnet å videreformidle kunnskap på en god måte. Varierte fagretninger komprimert i og rundt sentrum er videre en fin egenskap ved universitetet.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Bruk studietiden godt. Det er en verdifull tid for din karriere og et mulighetsrom å ta vare på. Velg fagretninger du finner interessante og tilegn deg kunnskaper for videre studier eller arbeid.

Jeg vil minne spesielt nye studenter om at uansett hvilken aktivitet, yrke, studie m.v man fyller tiden med, vil man fra tid til annen oppleve sviktende motivasjon og kanskje la tankene drifte i rundt tema som "har man valgt riktig studie?" "Kanskje var ikke dette riktig for meg". Vit at uansett hva man bedriver vil motivasjon, opplevelse av mestring og opplevelse av selvrealisering alltid svinge.