Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Magnus Sirnes Hjellum

Magnus skriver masteroppgave ved instituttet, og begynte på graden sin i 2016. Han skriver om politiet og forsvarets rolle i terrorberedskap.

Hovedinnhold

Spesielt med tanke på jobb i offentlig sektor er en admorg utdannelse meget relevant

Kvar tok du bachelorgrada di?
På instituttet her i Bergen

Kvifor valde du ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap?
Jeg syntes at innholdet i fagene på bachelornivå var interessant, spesielt den delen av organisasjonsteori som tok for seg organisasjonsendring og reformer. I mastergraden hadde jeg muligheten til å bygge videre på de temaene som interesserte meg fra bacheloren.

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?
Overgangen fra bachelor til master var relativt stor. Arbeidsmengden på master var endel større enn hva jeg var vant til fra bacherlor, men det var ikke mer enn at det gikk greit. Mye av grunnen til at den økte arbeidsmengden gikk greit var at miljøet og holdningene til medstudentene var mer profesjonelle enn hva jeg var vant til fra bachelor.

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i administrasjon og organisasjonsvitskap?
Du får en evne til å forstå mer av det som skjer i samfunnet og politikken. Da spesielt hvorfor endringer og reformer ofte ikke får de konsekvensene man hadde ønsket, men også hvorfor sentrale aktører ofte ikke klarer å få støtte rundt endringsprosessene. Noe jeg har lagt merke til i den senere tid er at all metodelæren man har i det første semesteret har gjort at jeg i mye større grad enn tidligere klarer å vurdere og bedømme vitenskapelige artikler uavhengig om de er relatert til mitt fagfelt.

Kva skal du skrive/ skrive du bacheloroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?
Jeg skreiv om endringer i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli 2011. Jeg valgte dette temaet på grunn av at jeg da kunne kombinere temaene endringsprosesser og samfunnsikkerhet.

Korleis har di faglige vekst vore? ( Kva har du lært på admorg?)
Den faglige veksten har vært meget progressiv. Fagene i både bachelorgraden og mastergraden bygger endel på hverandre. Dette gjør at du ofte har relevante forkunnskaper før du begynner på et nytt fag på et vanskeligere nivå, noe som gjør det enklere å forstå innholdet i faget.

Kva skal du skrive/ skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?
Jeg skal bygge videre på temaet jeg skeiv om i bacheloroppgaven. Jeg skal skrive om samarbeidet mellom politiet og Forsvaret i forhold til terrorberedskap. Mye av grunnen til at jeg valgte denne mastergraden var at jeg hadde muligheten til å bygge videre på bacheloroppgaven som jeg syntes var et meget interessant tema. Siden den gang har det også skjedd mye nytt på feltet som gjorde meg interessert i å fortsette med det samme temaet.

Kva er ditt beste minne frå studietida på master så langt?
Det er vanskelig å peke ut et minne som er bedre enn alle andre, men det kan nevnes at masterpils og andre sosiale arrangement har vært meget kjekke. Det gode sosiale miljø blant medstudentene på studie bør også nevnes.

Kvifor bør nye søkarar velje master i admorg?
Er du interessert i forvaltning, maktforhold innad i staten og endringsprosesser kan admorg være et studie for deg. Spesielt med tanke på jobb i offentlig sektor er en admorg utdannelse meget relevant.

Har du tips til ferske masterstudentar?
Begynn på metodeoppgaven tidlig i semesteret. Du får nok å gjøre i november og desember uansett.

Kva tenkjer du å gjere etter mastergraden din omgraden din?
Det frister å søke på en stilling som stipendiat på instituttet. Da får jeg muligheten til å være med i fronten på forskning innen endringsprosesser og forvaltning. Ellers virker en jobb innen en av departementene som interessant. Etter flere år innen admorg virker det som at utdanningen kan være meget relevant for fremtidig arbeid i departementene.