Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Styring og læringsutbyttebeskrivelser

Læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning benyttes som styringsverktøy på ulike måter i ulike nasjonale kontekster.

Illustrasjonsfoto

Hovedinnhold

Ivar Bleiklie, Nicoline Frølich, Rachel Sweetman og Mary Henkel har publisert en artikkel i tidsskriftet European Journal of Education. Deres artikkel presenterer en komparativ analyse av bruk av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning som styringsverktøy i England og Norge. I tillegg til den nasjonale konteksten undersøker de om det er forskjeller på bruk av læringsutbyttebeskrivelser som styringsverktøy i humanistiske studieprogrammer og realfagsprogrammer ved forskningsintensive universiteter i begge land.

De viser at læringsutbyttebeskrivelser blir påvirket av omgivelsene. De ser spesielt på politiske og organisatoriske kontekster, og rollen profesjoner har i påvirkning på utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene. Forfatterne konkluderer med at politiske, organisatoriske og profesjonsmessige kontekster utgjør egne organisasjonsfelt som styrer deltakelse og engasjement i utviklingen av læringsutbyttebeskrivelser for høyere utdanning.