Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Ny bok om tjenestedemokratiet

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

I en ny bok om tjenestedemokratiet bidrar flere fagmiljøer ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet. Boken omtaler "tjenestedemokratiet", et begrep som viser til et demokrati hvor borgerne ikke bare kan utøve påvirkning gjennom blant annet valg, altså på inntakssiden, men at borgere også påvirker velferdsstatens tjenester på utfallssiden. Tema som omtales i boken er blant annet borgeres tilfredshet med velferdstjenestene, de tradisjonelle og de sosiale medienes rolle i samfunnsdebatten om velferdstjenester og velferdspolitikk, innbyggernes innflytelse på de velferdstjenester som tilbys, og omdømmehåndtering.

I boken finner man bidrag fra redaktørene, og fra Hans-Tore Hansen , Tor Midtbø, Helle Sjøvaag, Karl Knapskog, Erik Knudsen, Torgeir Uberg Nærland, Leif Ove Larsen og Bjarte Folkestad.