Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap

Mari Severinsen fullførte sin mastergad i administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2016. Nå jobber hun som rådgiver for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og har en variert hverdag med både vurdering av sikkerhet av nye utbygninger men også samfunnsikkerhetsspørsmål knyttet til klimaendringer.

Hovedinnhold

Studiene har gitt meg verktøy for å ta til meg ny kunnskap noe jeg har enormt bruk for i en jobb hvor det er så mye nytt hele tiden!

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Vi er kun fire stykker, inkludert beredskapssjefen, som jobber i beredskapsenheten hos Fylkesmannen. Dette gjør at vi jobber tett på hverandre og mye i team, noe jeg setter stor pris på.

Feltet samfunnssikkerhet og beredskap er veldig bredt noe som gjør at arbeidsoppgavene også varierer veldig.En arbeidsda kan bestå av alt fra å vurdere sikkerheten knytt til en utbygningssak, til å delta på et møte om tunnelberedskap. Vi arbeider tett både med kommunene i Sogn og Fjordane, de andre embetene rundt om i landet, nasjonale myndigheter og regionale beredskapsaktører.

I tillegg får jeg jobbe mye med samfunnssikkerhetsspørsmål knytt til klimaendringer, noe jeg interesserer meg veldig for. I masteroppgaven skrev jeg om hvordan de sentrale myndighetene i Norge organiserte seg i arbeidet med klimatilpassing fra det kom på dagsordenen på starten av 2000-tallet og fram til og med 2015, og hvilke konsekvenser det har hatt for arbeidet. Jeg opplever at jeg har fått mulighet til å bruke mye av denne kunnskapen i jobben hos Fylkesmannen.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Noe av det beste med jobben er at jeg får jobbe tett på utrolig kunnskapsrike mennesker og føler jeg lærer nye ting hver dag. I tillegg opplever jeg at jeg får mye ansvar og mulighet til å bruke egen kompetanse til å forme egne arbeidsoppgaver, noe som er veldig motiverende.

Selv om ansvaret er noe av det jeg trekker fram som det mest positivet, er det samtidig noe av det mest utfordrende. Men jeg ser på det som en positiv utfordring og ser på meg som privilegert som har en arbeidsplass som utfordrer meg. I tillegg må jeg nok nevne at det har vært en utfordring å skrive nynorsk, som all utgående korrespondanse må være. Selv om det har vært utfordrende har det gått mye bedre enn jeg var redd for (burde jo egentlig skrevet dette alumnusportrettet på nynorsk).

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Dette var noe jeg lurte på selv når jeg startet, hvordan skulle jeg kunne bruke den kompetansen jeg hadde tillært meg gjennom studiene i en eventuell jobb, men opplever at jeg hverdag får bruk for det jeg lærte under studiene. Som nevnt over har jeg fått mye bruk for kunnskapen jeg lærte gjennom arbeidet med masteroppgaven. I tillegg bidrar den forståelsen jeg fikk for offentlig forvaltning og organisering til å gjøre det å jobbe i offentlig forvaltning og forholde meg til ulike organisasjonskulturer og strukturer enklere. Admorgeren i meg syns alle reformene staten står ovenfor er veldig spennende, selv om jeg samtidig syns det er litt skremmende nå som det er bestemt at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal slå seg sammen med Fylkesmannen i Hordaland og de endringene det vil bety for meg. Til slutt så har studiene gitt meg verktøy for å ta til meg ny kunnskap noe jeg har enormt bruk for i en jobb hvor det er så mye nytt hele tiden!

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det beste med studietiden var alle de gode vennene jeg fikk og de gode minnene. Samtidig var hele opplevelsen i seg selv, og det at det harde arbeidet under masteren gav resultater, en enorm positiv opplevelse.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Det er egentlig ikke et tips rettet mot nye studenter, men alle som begynner å tenke på hva slags jobb de skal søke på: Ikke lås dere fast i en by eller et sted. Er man åpen og villig til å ta en sjanse (gjerne på distrikts Norge) så er muligheten for en spennende og utfordrende jobb store!