Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Senior Manager i BDO

Merethe Mæland fullførte sin mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2006. Nå jobber Merethe i BDO som Senior Manager med operative forbedringsprosjekter og utredningsprosjekter , men har fortsatt Garbage Can teorien som sin favoritt.

Hovedinnhold

Jeg er glad for at man på administrasjon og organisasjonsvitenskap lærer å ha et kritisk blikk på hva som er sant, og at man lærer å se det komplekse heller enn å lete etter to streker under svaret.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber i et stort internasjonalt revisjon, regnskap og rådgivningsfirma som heter BDO, i den delen av selskapet som driver rådgivning og konsulenttjenester. Vi leverer rådgivningstjenester til små og store virksomheter i både privat og offentlig sektor. I min rolle som Senior Manager har jeg ansvar for både å drive salg- og markedsarbeid for de tjenestene vi leverer, med også lede prosjekter, og er med i å bygge opp rådgivningsavdelingen vår i Bergen.

De fleste oppdragene vi har er prosjektbasert, og jeg jobber stort sett med operative forbedringsprosjekter eller analyse og utredningsprosjekter. I praksis kan det være alt fra å gjøre en evaluering av en offentlig tjeneste eller en offentlig virksomhet og skrive en rapport om det eller lede endringsprosjekter for en kunde, drive lederutvikling eller IKT-prosjekter.

I et endringsprosjekt fasiliteter og bistår vi i å finne smartere og mer hensiktsmessige måter å levere virksomhetens tjenester eller produkter på. Et IKT-prosjekt kan være å lede prosjekter med anskaffelse av IKT-løsninger som skal støtte virksomhetens tjenester, og effektivisere gjennom digitalisering og/eller i større grad oppfylle myndighetskrav. Nå for tiden er jeg i gang med å støtte kommuner i sammenslåingsprosesser, der vi leverer prosjektledelse og annen relevant kompetanse.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er å bidra til å endre og forbedre de ansatte i virksomhetens mulighet til å levere best mulig tjenester eller produkter, samtidig som vi forbedrer virksomhetens resultater. Det er utrolig kjekt om det er barnevernstjenesten i en kommune, NAV, eller om det er en fabrikk som produserer rør av stål eller fiskefor. Det å kunne tilnærme seg slike prosjekter med et analytisk blikk, og jobbe kunnskapsbasert, slik at man både tilfører virksomheten mer kunnskap om egen virksomhet, og forankrer arbeidet i kunnskap og erfaring, gir stor mening.

Det som kan være utfordrende er å tenke kommersielt om det å tilføre kunnskap, ha fokus på resultater og verdiskaping hos kunden, og at man ved et gitt tidspunkt skal ut igjen av organisasjonen og ikke ta del i det å høste gevinster av prosjektene.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Jeg har veldig god bruk for min utdannelse i denne jobben! Ved å skrive en masteroppgave ved UiB leverer man et stykke arbeid med høy analytisk kvalitet. Det å ha vært gjennom en slik øvelse har stor verdi. Jeg er og glad for at man på administrasjon og organisasjonsvitenskap lærer å ha et kritisk blikk på hva som er sant, og at man lærer å se det komplekse heller enn å lete etter to streker under svaret. Min favoritt-teori er fremdeles Garbage Can! Virkeligheten har også lært meg at metoder og konsepter som f.eks. Lean kan ha mye for seg, om man kombinerer det med kunnskap om endring, mennesker, prosesser og organisasjoner.

Jeg har også veldig god bruk for min kompetanse innen organisasjon- og ledelsesfag jeg tok på administrasjon og organisasjonsvitenskap. Nå som jeg jobber med kommunesammenslåings-prosesser er det svært relevant å ha skrevet en masteroppgave om flytteprosessen av tilsyn der jeg så spesielt på mekanismene rundt flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen. For ikke å snakke om forståelsen for hvordan forvaltningen fungerer, og kunnskapen om offentlige tjenester og det politiske system.

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Jeg valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap fordi jeg ønsket å studere noe innen administrasjon og organisasjon, men ønsket ikke å vinkle det inn på økonomi. Jeg har også alltid engasjert meg i organisasjonsarbeid og var veldig aktiv i studentpolitikken i perioder, og har generelt høyt samfunnsengasjement. Da passet administrasjon og organisasjonsvitenskap midt i blinken. Jeg fikk også barn mens jeg gjennomførte mastergraden, så da passet det ekstra bra å studere i Bergen.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det beste ved studietiden ved UiB for meg var det faglige. At jeg fant et fag som var så kjekt og interessant at jeg virkelig fordypet meg i stoffet. Og så studerte jeg sammen med veldig kjekke folk, og fikk venner jeg har med meg enda. Det er jeg glad for!

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Mitt tips må være å studere noe du interesserer deg for, og ikke være redd for endre retning etter hvert som du lærer mer om både fag og deg selv. Jeg har studert flere andre fag også, og angrer ingenting. Du lærer noe av alt du gjør er mitt motto! Og skal jeg gi ett tips til så er det å engasjere seg i noe ved siden av studiene. Du kan ende opp med å lære vel så mye av det, som du kan få god bruk for i arbeidslivet. Det kan til og med åpne dører når du skal ut få deg en jobb.

Er det noe du vil legge til?

Jeg kunne ønske vi lærte litt mer i studietiden om hvordan vi kunne anvende kunnskapen i det virkelige liv, og at universitetet hjalp oss studentene i litt større grad til å bygge en selvtillit rundt verdien av utdanningen vi tok og det vi hadde lært. Ikke minst å sette ord på det. Admorg-ere er en kjemperessurs i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. I en verden i stadig, og rask, endring trengs det analytiske hoder med forståelse for systemer og metodikk, som leter etter sammenhenger og løsninger på en kunnskapsbasert måte.