Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Bleiklie redaktør av ny bok

Ivar Bleiklie har, sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori, redigert en bok som nå publiseres av Springer. Svein Michelsen har bidrag til boken.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Springer

Hovedinnhold

Boken heter Managing Universities - Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. I boken stilles spørsmål om hvordan moderne universiteter er organisert og styrt, og om 30 år med reformer har forårsaket endringer i ledelsesstruktur og kontroll.

Basert på en komparativ studie av 26 universiteter i åtte europeiske land presenterer boken en empirisk og teoretisk informert analyse av funn på dimensjoner som strekker seg fra ledelsesstrukturer til omgivelsesfaktorer. Den stiller spørsmål om nåværende organisatoriske strukturer og beslutningstakingsprosesser kan forklares av reformpolitikk i offentlig sektor, og om hvordan politikk for høyrere utdanning er påvirket av, og påvirker universitetene.