Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Vil surveymonsteret til livs

Helge Renå og Jarle Trondal skriver om kampen mot surveymonsteret i siste nummer av Stat og Styring.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Antallet surveyer ansatte i forvaltningen må forholde seg til øker, og responsraten på surveyer synker. Renå og Trondal mener dette kan tilskrives at oppmerksomheten til forvaltningsansatte blir spredd tynt mellom surveyer brukt til forskning i tide og utide. De foreslår en ny modell for forvaltningsforskning, hvor et "forvaltningspanel" - et utvalg ansatte i forvaltningen som skal svare på undersøkelser én eller flere ganger i året - opprettes, og surveyer koordineres i forkant av distribusjon til panelet.

Dette mener forskerne kan bøte på dagens situasjon, hvor surveyer distribueres uten noen sentral koordinering, hvor svarprosenten er lav, og hvor forskere ikke har tilgang til hverandres data. I tillegg tillater et forvaltningspanel at det utvikles tidsseriedata i stedet for tversnittsundersøkelser som er dagens standard. Ved å gjenta surveyer til ulike tidspunkt, hvor samme forvaltningsansatte svarer til ulike tider, kan man spore endringer over tid. Dette vil styrke forvaltningsforskningen.