Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ingrid Christensen

Ingrid Christensen har studert ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap siden 2015. Hun skriver bacheloroppgave om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet.

Jeg synes det er spennende å studere administrasjon- og organisasjonsvitenskap fordi man lærer om emner som gir større forståelse for hvordan samfunnet møter utfordringe

Kvifor valde du ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?
Jeg valgte en bachelor i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fordi det er en grad som kombinerer politikk og organisasjonsteori. Dette vil gi bred kunnskap og mange muligheter både for videre studier og i arbeidslivet.

Korleis har overgangen frå elev til student vore?
Det var en stor overgang. Først og fremst fordi som student er du mye mer selvstendig. Det er færre fag og mindre undervsining, så man er nødt til å strukturere sine egne dager og i større grad legge opp semesteret på egenhånd. Det er positivt fordi det er fleksibelt, men det kan være vanskeligere å studere jevnt gjennom året.

Kva skal du skrive/ skrive du bacheloroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?
Jeg skal skrive bacheloroppgave om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Dette temaet valgte jeg fordi det er aktuelt, og fordi jeg synes det er viktig og spennende.

Kvifor synes du det er givande/spennande/kjekt å studere administrasjon- og organisasjonsvitenskap? 
Jeg synes det er spennende å studere administrasjon- og organisasjonsvitenskap fordi man lærer om emner som gir større forståelse for hvordan samfunnet møter utfordringer, og det er dermed nyttig kunnskap å ha i forhold til atkuelle samfunnsdebatter.

Kva er ditt beste minne frå studietida på bachelor så langt?
Det beste minne fra studietiden må være fadderuken. Den var over all forventing, det var utrolig gøy å bli kjent med både en ny by og nye mennesker. I tillegg er det greit rent praktisk å bli vist stedene man skal ha forelesning, kan kjøpe pensum, lese osv. Det kan legge et veldig godt grunnlag for de neste årene.

Dro du på utveksling?( i så fall hvor)
Ja, jeg var på utveksling på McGill University i Montreal, Canada.

Hva var bra med utvekslingsoppholdet?
McGill er et veldig godt universitet med spennende fag og utrolig flinke forelesere. Ellers var det bra at det var mange andre internasjonale studenter på utveksling som det var lett å bli kjent med, og Montreal er en veldig spennende by der det er mye å finne på.

Lærte du noe fra å dra på utveksling som har vært relevant senere i for eksempel arbeid?
Man lærer mye både faglig og praktiske ting, men noe av det viktigste for meg var kanskje muligheten til å forbedre engelsken. Utveksling er en mulighet til å snakke, lese og skrive engelsk over flere måneder, noe som kan være veldig nyttig for videre studier og arbeidslivet.

Hva er ditt beste minne fra utvekslingen?
Det beste minne fra utveksling må være når vi dro til Cuba i spring break. Det var utrolig gøy å reise med nye venner fra andre steder i verden til et nytt land. Og så fikk vi litt pause fra snø og minusgrader i Canada.

Kva tenkjer du å gjere etter bachelorgraden din?
Jeg tenker å ta en master.