Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Tillit til byråer som kjemper mot korrupsjon varierer

Baniamin og Jamil viser at tilliten til byråer som kjemper mot korrupsjon varierer mellom tre ulike sør-asiatiske land.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Antikorrupsjonsbyråer har liten effekt på bekjempelse av korrupsjon i Sør-Asia. På tross av sin lave effekt nyter enkelte byråer høyere tillit i befolkningen enn andre. Gjennom målrettet arbeid mot offentlige ansatte på lavere nivåer i forvaltningen oppnår antikorrupsjonsbyrået i Nepal høyere grad av tillit enn i Bangladesh og på Sri Lanka. Forfatterne tilskriver denne høyere graden av tillit til at det nepalske antikorrupsjonsbyrået er mer synlig for befolkningen gjennom sine aktiviteter, enn sine motparter i Bangladesh og på Sri Lanka. De stiller også spørsmål til om det er metodologiske utfordringer til å benytte indikatoren "tillit" som en proxy for institusjonell effektivitet.