Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Hvem bør overvåkes?

En ny studie viser at nordmenn vurderer grupper av mennesker ulikt når det kommer til hvilke grupper de mener politiet bør kunne telefonovervåke.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Dag Arne Christensen og Jacob Aars har publisert en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning om nordmenns holdninger til telefonovervåking. Artikkelen følger de opp med en kronikk i Aftenposten. Artikkelen er basert på funn fra Norsk medborgerpanel; en internettbasert spørreundersøkelse som undersøkte nordmenns holdninger i samfunnsspørsmål. De viser at det er tydelige forskjeller i hvilke grupper nordmenn mener politiet, i dette tilfellet Politiets sikkerhetstjeneste(PST), bør kunne overvåke.

I undersøkelsen deltok 1399 personer utav panelets 10 247 deltakere. Disse ble delt inn i fem grupper, og hver gruppe fikk presentert en vignett som framstilte en sak hvor en sosial gruppe skulle overvåkes. Gruppene var "en muslimsk fundamentalist-gruppe" versus "en muslimsk menighet", og "en høyreekstrem gruppe" versus "Fremskrittspartiet". I tillegg til dette ble det benyttet en kontrollgruppe: "En samfunnsgruppe".

Christensen og Aars viser at nordmenn generelt ikke har sterke motforestillinger mot telefonavlytting, men terrorfrykt fører ikke til lavere toleranse overfor muslimer som gruppe. Når det gjelder telefonavlytting, gjør ikke innbyggerne noen forskjell på muslimer som gruppe og en hvilken som helst annen samfunnsgruppe. De er derimot mer villige til å tillate telefonavlytting av grupper som eksplisitt uttrykker trusler om vold, det vil si høyreekstreme grupper og muslimske fundamentalistgrupper.