Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Temanummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.

tidskrift

Norsk statsvitenskapelig tidsskrifts temanummer: Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon er kommet. Det er resultat av et seminar i mai 2016 da forvaltningshistorikeren, professor Tore Grønlie ved UiB og tidligere forskningsleder ved LOS-senteret, fylte 70 år. Temanummerets bidrag tar opp forholdet mellom forvaltning og politikk og hvor historie og statsvitenskap på ulike måter spiller sammen. Ønsket er å inspirere til mer historie i statsvitenskapelig forsking.