Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Utlysning av stipendiat- og forskningsstillinger

Fire nye stillinger er utlyst ved instituttet, med søknadsfrist 29. august.

Announcement of research fellowships and research positions

Det er utlyst to PhD-stillinger ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, en på tre år og en på fire. Begge er tilknyttet Aksept-prosjektet, «The acceptability of child protection interventions». Det er også utlyst to forskningsstillinger knyttet til Skjønn-prosjektet, «Discretion and the child’s best interests in child protection», begge med ett års varighet. Prosjektene ledes av professor Marit Skivenes.

Prosjektene gjennomføres av Senter for forskning på skjønn og paternalisme, som er en del av Senter for lov og sosial transformasjon – et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Christian Michelsens Institutt. Stillingene har søknadsfrist 29. august, og prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FRIHIMSAM-programmet og av det Europeiske Forskningsråd, respektivt. For mer informasjon om prosjektene eller stillingene, les UiBs sider eller kontakt Marit Skivenes.