Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Lægreid med kapittel i The Routledge Handbook of Scandinavian Politics

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Professor Per Lægreid har skrevet et kapittel, «Nordic Administrative Traditions», som er med i boken «The Routledge Handbook of Scandinavian Politics». Lægreid beskriver strukturen og særtrekkene for den nordiske modellen for offentlig administrasjon, hvilke reformer den produserer og gir et historisk overblikk over utviklingen. Han trekker spesielt frem forholdet mellom administrasjon, politiske institusjoner, og samfunnet helhetlig som viktig for den nordiske modellen.
 
Dog de skandinaviske landene har markante forskjeller historisk i administrativ tradisjon – Sverige betegnes som en østnordisk modell med sitt særegne system for ansvarsforhold innen statlig forvaltning – er det også mange likheter. Skandinavia har lenge hatt sterke fagforeninger, spesielt innenfor offentlig sektor, og landenes regjeringer er av Verdensbanken ansett som svært effektive, med sterk rettsikkerhet og god kontroll over korrupsjon.
 
Med et fokus på sammenligning av geografiske områder, samt en mangfoldig metodologisk og teoretisk tilnærming, gjør boken et dypdykk i Skandinavisk politikk. Boken er redigert av Peter Nedergaard og Anders Wivel, og er en del av Routledges internasjonale bokserie. Den kom ut i innbundet- og e-bok-utgave 27. juni.