Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

En smartere stat?

Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".

Vøringsfossen
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Rykkja diskuterer håndteringen av naturkatastrofer på et økonomisk, politisk og administrativt plan, samt myndigheters styringskapasitet når dette inntreffer.

Hun trekker frem ansvarsfordeling, både i beredskap og håndtering av utfall, samordning og ulike offentlige nivåer som viktig. Stat, fylke og kommune former beredskapen på forskjellig vis, og samarbeid mellom de er ofte essensielt for at en katastrofe håndteres godt. En markant hindring for mer «føre-var»-tilnærminger er økonomiske ressurser og samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner – også innad i kommunene.

Boken omhandler utfordringer på tvers av sektorer, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk. I tillegg til å være basert på forskning, så er bidragene til boken rettet mot å gi faglige råd og anbefalinger for å løse samfunnsproblemer. Boken ble utgitt 21. juli, 2017.