Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Getting to Norway

Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal

Nærøyfjord, Sogn og Fjordane
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Professor Per Lægreid har skrevet en artikkel publisert i “International Journal of Public Sector Management” med tittelen “Getting to Norway – Thirty years of Public Management Research: Theoretical, Empirical and Practical Challenges”. Han vurderer forskning i offentlig forvaltning og hvordan myndigheters relative autonomi har blitt utfordret ved demokratisk ansvarliggjøring.

Han finner at forskningen har blitt mer internasjonalisert. Dog dette også er tilfelle for Norge, påpeker han at norsk forskning fokuserer på «levende» organisasjoner og institusjoner, med en sterk empirisk orientering. Det er, fra Legræids perspektiv, et behov for mer bevisbasert politikkutforming i administrative studier – spesielt for «wicked issues» som globalisering, internasjonalisering, klimaendringer, migrasjon, aldrene befolkning, digitalisering og trygd.

Artikkelen er tilgjengelig på nettet fra EmeraldInsights side for International Journal of Public Sector Management.