Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Talehandlinger, organisasjon og maktutøvelse

Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner

Beach hut on stilts, Norway
Foto/ill.:
Bjørn Tore Økland, Unsplash.com

Hovedinnhold

Professor emeritus Thorvald Gran har gitt ut boken "How Speech Acting and the Struggle of Narratives Generate Organization" (Routledge 2017). Han utforsker hvordan språkene som samfunnsformende institusjoner og talehandlinger mellom oss konstituerer - og fjerner - organisasjoner.  Han kritiserer statsvitenskapen for å ha oversett språk og språkføringen vår som kanskje den mektigste av institusjoner. Han hevder at talehandlingsteorien radikalt utvider innsikt i feltet for politisk frihet og demokrati. Teorien ‘løser’ konstruksjonsproblemet: Det sosiale, det vi bevisst gjør i felleskap er fritt konstruert av våre viljeshandlinger. Grunnprosessene i naturen derimot går sin gang uavhengig av oss. Der kan vi påvirke vilkårene – hvor elvene renner, men ikke at de renner. Teorien foreslår at skillet mellom fysisk/biologiske og sosiale fakta er vesentlig i samfunnsforskningen, men at vår sosiale kompetanse har naturlige vilkår (Se også Gran 2012 Vitenskap i praksis).

Boka undersøker narrative stridigheter i beretningen om Norge og i anglosaksisk organisasjonsteori. Den går inn på striden om samarbeidsforsøkene i norsk og svensk industri og undersøker organisering – og regulering – av norske fiskerier – alt i et talehandlingsperspektiv. Friheten i veivalgene er særlig til stede når folk genuint er engasjert i felles opplevde men uløste problemer. Samfunnsforskning er ofte mer opptatt av å forklare valgte løsninger i etterhånd enn å beskrive friheten som er til stede i uløste utfordringer.