Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Problematiske finansielle insentiver

Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.

Adrien Taylor - Open Air Train
Foto/ill.:
Adrian Taylor, www.unsplash.com

Hovedinnhold

PhD-kandidat Hasan Muhammad Baniamin og førsteamanuensis Ishtiaq Jamil har skrevet en artikkel publisert i «International Journal of Public Administration», med tittelen «Institutional design for credence goods: Can the existence of financial incentive be problematic? Evidences from childbirth system of Bangladesh».

De argumenterer for at insentivsystemer for goder som helsetjenester kan være problematisk, fordi leger i private klinikker har flere tilfeller av overbehandling enn motpartene deres i andre helsefasiliteter i Bangladesh – inkludert statlige og ikke-statlige. Dette inkluderer fem til ti ganger mer bruk av keisersnitt i private klinikker med høyere insentiver for overbehandling

Dette er en indikasjon på et mulig problem med New Public Management reformer, som søker å øke effektiviteten gjennom markedsmekanismer. Det er spesielt problematisk ved goder som bygger på troverdighet – altså goder hvor en ekspert vet mer om kvalitet og kvantitet enn forbrukeren gjør – hvor mottakerne av tjenester ikke er kjent med vanskelighetene og særegenhetene involvert i godene, og kan dermed ikke ta informerte valg.

Forfatterne finner at leger ved private klinikker i Bangladesh har en tendens til å velge overbehandling, og ved mange tilfeller fattes valget på basis av finansielle insentiver, heller enn medisinske grunner. Arbeidet deres viser at bruken av finansielle insentiver for troverdighetsgoder kan være problematisk, spesielt i områder hvor kun én privat klinikk eksisterer. Slike monopolsituasjoner har flere forekomster av overbehandling, men forfatterne påpeker at konkurranse mellom klinikker ikke alene er en løsning på dette, fordi forbrukerne fortsatt har asymmetrisk informasjon relativt til legene.