Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Bok nominert til forskningspris

Boken "Managing Universities", redigert av professor Ivar Bleiklie, er nominert til en forskningspris for betydelig forskning innen internasjonal høyere utdanning.

Fabian Mardi - University of Melbourne
Foto/ill.:
Fabian Mardi, www.unsplash.com

Hovedinnhold

Boken "Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective" – redigert av professor Ivar Bleiklie ved instituttet, Jürgen Enders fra University of Bath og Benedetto Lepori fra Università della Svizzera Italiana – er nominert til en forskningspris for betydelig forskning innen internasjonal høyere utdanning. Prisen utdeles av Council on International Higher Education under The Association for the Study of Higher Education, ved ASHE-konferansen i Houston 9. november.

I boken settes det fokus på hvordan moderne universiteter har blitt organisert og strukturert siden 1990-tallet, og hvordan politiske reformer har ledet denne prosessen. Ved å sammenligne 26 universiteter i åtte Vesteuropeiske land viser forfatterne at sentral politisk styring har hatt stor påvirkning på hvordan institusjonene blir ledet og organisert. Selv om ledelsen ved disse universitetene kan ha relativt stort handlingsrom på en del områder, så setter nå offentlige myndigheter rammer for mål og strategier for høyere utdanning i større grad enn før.

"Managing Universities" har blitt nominert på bakgrunn av forskningsrettet, sammenliknende innretning, innovative teoretiske perspektiver, grundig empiriske fremgangsmåte og avanserte bruk av kvantitative metoder. Det trekkes også frem at den utfordrer antagelser om New Public Management reformer, og gir et helhetlig bilde av både utdanningspolitikk i Vest-Europa og resultatet av slik politikk på organisasjonsnivå.