Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Stat og Styring: Tjenestedemokratiet

Jacob Aars har sammen med kolleger fra Uni Rokkansenteret og Institutt for informasjons- og medievitenskap skrevet artikkel om tjenestedemokratiet i siste nummer av Stat og Styring.

Zoltan Tasi - Hungarian Parliament Building, Budapest
Foto/ill.:
Zoltan Tasi, unsplash.com

Hovedinnhold

Nordmenn er koblet til velferdsstaten på ulikt vis, og velferdstjenestene er en viktig ramme for demokratiet. Denne koblingen har ikke bare betydning for hvordan de oppfatter tjenestene, men kan også få betydning for politisk engasjement og måten det politiske systemet oppfattes på. Enkeltmenneskers kobling til velferdsstaten burde dermed være et viktig anliggende for demokratiforskningen. Begrepet "tjenestedemokrati" antyder at innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier. De har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens uttaksside direkte, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester. Vår artikkel drøfter to sider ved tjenestedemokratiet: for det første forholdet mellom brukerne og velferdsstaten og for det andre hvordan velferdsinstitusjonene forholder seg til signaler fra innbyggerne.