Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Farvel til regional stat?

Når arbeid og organisasjon i offentlige direktorater og etatater digitaliseres, utfordres både arbeidsplassene og hvordan disse etatene blir organisert og styrt, skriver Torstein Nesheim i Ukeavisen Ledelse.

Yuriy Garnaev - Hamnøy, Norway
Foto/ill.:
Yuriy Garnaev - www.unsplash.com

Hovedinnhold

Torstein Nesheim (som underviser i organisasjonsteori ved instituttet) har skrevet en artikkel publisert i Ukeavisen Ledelse, nr. 43 2017, om hvordan digitalisering utfordrer arbeidsplasser og styringen av etater. Han stiller spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig at arbeidsplasser er spredt over store geografiske områder, når digitalisering gir muligheter for at arbeidsoppgaver blir standardiserte og kan gjennomføres uavhengig av plassering i landet.

Arbeidsplassene kan være geografisk spredd, men digitalisering gir muligheter for at man organiserer seg etter funksjon, oppgave eller prosess. Nesheim eksemplifiserer dette med reorganiseringene i Skatteetaten og Arkivverket, hvor behovet for fysisk kontakt er redusert og oppgaveløsning nå i større grad skal skje digitalt. Omstrukturering av regioner fører til at sentralisering som politisk tema får ny oppmerksomhet. Samtidig vil organisatorisk sentralisering ikke alltid medføre geografisk sentralisering.