Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Abstrakt til GOVCAP-konferansen

Verden preges av turbulens, kriser og uregjerlige problemer, som ofte skaper frykt blant borgerne. Samtidig har trusler og kriser alltid hengt over oss i en eller annen form. Dette gjør krisestyring og samfunnssikkerhet viktig for politiske ledere og offentlig forvaltning.

Cityscape of Bergen
Foto/ill.:
Colourbox.com

Instituttet arrangerer, sammen med Uni Research Rokkan Centre, konferansen «GOVCAP» den 20-21. september 2018. Tittelen på konferansen er «Organizing for societal security and crisis management. Building governance capacity and legitimacy», og den er en del av International Public Management Network (IPMN).

Innsendte abstrakt bør fokusere på hvordan styringsmakter organiserer staten for å ivareta samfunnssikkerhet og krisehåndtering, gjennom styringskapasitet og legitimitet. Abstrakt kan være deskriptivt eller forklarende, bør ha tydelig konseptuelt og teoretisk grunnlag, samt følge en høy standard for avansert bruk av metodologi. Spesielt søkes det sammenliknende abstrakt – mellom land, kriser eller krisefaser – og abstrakt som undersøker forholdet mellom kapasitet og legitimitet i krisehåndtering. Eksempler fra både land med høy og lav inntekt er ønskelig, inkludert land med høy grad av konflikt.

Abstrakt sendes til Professor Per Lægreid (Per.Lagreid@uib.no) innen 15. februar. Aksepterte forfattere vil få tilbakemelding innen 28. februar.