Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Tilstanden og retningen på organisasjonsteori som forskningsfelt

Lægreid og Sætren med kapittel i håndbok for offentlig forvaltning og administrasjon.

Dariusz Sankowski - Book, wood, table and reading glasses
Foto/ill.:
Dariusz Sankowski - www.unsplash.com

Hovedinnhold

Professor Per Lægreid og Professor Emeritus Harald Sætren har, sammen med medforfattere Professor Tom Christensen (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo) og Førsteamanuensis Peter L. Hupe (Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities), respektivt, skrevet et kapittel hver i boken «The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe» – redigert av Edoardo Ongaro og Sandra Van Thiel.

Lægreid og Christensens kapittel, «An Organization Approach to Public Administration», omhandler behovet for å kombinere organisasjonsteori med forskning på offentlig administrasjon basert på begrenset rasjonalitet. De trekker frem at omgivelser, kultur, institusjonelle og strukturelle faktorer er viktig i den Skandinaviske forskningstradisjonen, og at denne blandingen av statsvitenskap og organisasjonsteori med empirisk orientering gir gode resultater.

I Sætren og Hupes kapittel, «Policy Implementation in an Age of Governance», fokuserer de på den historiske utviklingen av studiet av politikkimplementering fra 1970-tallet til starten av 2010-tallet. De trekker frem et tredjegenerasjons forskningsparadigme, hvor forskningsdesign og metodebruk er blitt grundigere. Videre finner de at teorigrunnlaget for implementering av politikk har et mer sparsommelig teoretisk grunnlag, og at fokus har vridd mot Europa.

Boken kommer ut 27. desember 2017 i innbundet format, og er nå tilgjengelig som e-bok.