Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Konsulent i KLP

Petter Kvalheim Larsen fullførte sin bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2012, og har senere begynt som konsulent i KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

Hovedinnhold

Det å jobbe systematisk, skrive godt og litt kunnskap om hvordan organissjoner fungerer er alltid bra når man jobber i en kunnskapsbedrift/kompetansebedrift.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Arbeider med uførepensjon/uføretrygd i KLP. Vi saksbehandler innenfor uførepensjonsområdet. Andre oppgaver innebærer blant annet testing av IT-systemer og prosjekter innad konsernet. Det er også arbeidsoppgaver innenfor Lean-metodikk. Jeg er også Verneombud for KLPs regionkontor i Bergen, som involverer å ivareta saker som angår fysisk og psykisk arbeidsmiljøet, og oppgaver innenfor HMS.


Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Arbeidsoppgavene er varierte og man har i tillegg muligheter til å søke på andre stillinger internt i konsernet.


Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Det er vanskelig å peke på hva som er relevant ut fra utdannelsen. Uansett så er det å jobbe systematisk, skrive godt og litt kunnskap om hvordan organissjoner fungerer alltid bra når man jobber i en kunnskapsbedrift/kompetansebedrift som KLP nettopp er.


Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Litt tilfeldig, men interesse for både ledelse og politikk spilte nok inn i dette valget.


Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det beste var nok all friheten man faktisk hadde. Det tenker man ikke på der og da. Når man er i jobb har man ikke like mye tid til å gjøre "andre" ting.