Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter

Lægreid, Rykkja og Christensen med artikkel om etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.

Nordic - Office of Architecture, Tegning av Polities nasjonale beredesskapssenter, sett fra sør-øst
Foto/ill.:
Nordic - Office of Architecture

Hovedinnhold

Professor Per Lærgeid og Førsteamanuensis Lise H. Rykkja, sammen med Professor Tom Christensen ved Universitetet i Oslo, har publisert en artikkel med tittelen «Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay» i tidsskriftet «Risk, Hazards & Crisis in Public Policy».

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 ble Politiets nasjonale beredskapssenter opprettet for å styrke myndighetenes kapasitet og bidrag til krisebekjempelse, forebygging, beredskap og operasjonell krisehåndtering. Forfatterne undersøker beslutningsprosessen bak opprettelsen av senteret, og spør hvorfor det tok så lang tid å komme fram til en beslutning. De fremhever at prosessen ble preget av mangel på rasjonell beregning og påvirket av eksterne sjokk og mulighetsvindu. Prosessene var preget av mangel på kostnad-nytte analyser, politiske symboler og ‘garbage-can’ elementer. De konkluderer med at følelsen av hast skapt av angrepene førte til en forsinkelse i bes lutningsprosessen.