Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Seniorrådgiver

Marianne Støle-Nilsen fullførte mastergrad ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2017, og jobber nå som Seniorrådgiver i Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Hovedinnhold

[Jeg har] gjennom utdannelsen fått en veldig god forståelse for både hvordan organisasjoner fungerer og hvordan politikk fungerer.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Arbeidet jeg gjør er veldig allsidig. Jeg har hovedansvar for utvikling av et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen og dette er en stor del av jobben min. I tillegg holder jeg foredrag, driver politisk påvirkningsarbeid blant annet gjennom å skrive høringsinnspill, videreutvikler vårt eksisterende undervisningsmateriell, deltar på relevante møter osv. I høst og vinter har mye tid gått til å arrangere en internasjonal konferanse om seksualitetsundervisning her i Oslo for våre søsterorganisasjoner fra nærmere tretti land.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det absolutt beste er at jeg får jobbe med akkurat det jeg brenner mest for og at jeg i jobben får bruk for all kunnskapen og ferdighetene jeg har opparbeidet meg. Det mest utfordrende er at feltet kan være kontroversielt, spesielt internasjonalt. I Norge er det en utfordring at det menes veldig mye om seksualitetsundervisning, men lite av det er kunnskapsbasert og det følger sjelden bevilgninger med selv om det er stor enighet om at området er viktig.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Masteren min i administrasjon og organisasjonsvitenskap er gull verdt i jobben. For det første har jeg gjennom utdannelsen fått en veldig god forståelse for både hvordan organisasjoner fungerer og hvordan politikk fungerer. For det andre får jeg direkte bruk for alt jeg lærte gjennom masteroppgaven min, siden jeg skrev om feltet jeg nå arbeider i (seksualitetsundervisning i norsk ungdomsskole).

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg begynte på utviklingsstudier årsstudium ved siden av jobben min som ungdomsskolelærer, fordi jeg ønsket å lære mer og ønsket å ha kompetanse til å undervise i samfunnsfag. Admorg var ett av fagene som inngikk i utviklingsstudier og jeg likte faget så godt at jeg bestemte meg for å ta en bachelor da jeg først var i gang. Og da jeg først hadde tatt en bachelor, tok jeg like godt en master ... Admorg er et spennende, allsidig og veldig, veldig nyttig fag.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Jeg har trivdes veldig godt som student ved UiB. Nå har jeg studert ved UiB i ganske mange år sammenlagt, siden jeg både har tatt denne masteren nå og har en bachelor i engelsk fra tidligere. Jeg må være så kjedelig og si at kunnskapen har vært det beste. Jeg elsker å lære og har trivdes veldig godt med den selvstendigheten UiB har lagt opp til, som var mer fremtredende ved UiB før enn den er nå.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Jeg vil anbefale alle å lese emnebeskrivelsen av faget nøye. På denne måten vet du bedre hva du skal kunne og kan studere litt deretter. Det kan hjelpe til å finne frem til de store temaene i pensum og hvilke sammenhenger du faktisk skal se. Men jeg må også legge til viktigheten av å faktisk kunne skrive godt. Det har vært en stor fordel for meg, og dette må man lære seg hvis man ikke er god til det fra før.