Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Skivenes med bokkapittel om profesjonell diskresjon

Marit Skivenes har skrevet bokkapittelet "Towards a new theory of professional discretion – the importance of reaching for the difficult".

Cold trip in the North - Tampere, Finland
Foto/ill.:
Teodor Drobota, www.unsplash.com

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes har bidratt med et kapittel i et festskrift til Prosessor Tarja Pösö ved Universitetet i Tampere, Finland. Tittelen på boka er “Meaningful Research – Perspectives on Social Work Investigator Missions”, redigert av Rosi Enroos, Mikko Mätysaari og Satu Ranta-Tyrkkö.

Skivenes deler noen av sine nylige diskusjoner med Professor Tarja Pösö om utøvelsen av skjønn innenfor barnevernsystemer, og hva komparativ forskning på sosialarbeidere i barnevernssystemer lærer oss om meningen og betydningen av forskning på sosialt arbeid.