Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Velferdsstatens normative spørsmål

Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.

Norsk sosiologisk tidsskrift
Foto/ill.:
Idunn, Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Årets første nummer av Norsk sosiologisk tidsskrift, titulert «Velferdsstatens normative spørsmål», tematiserer ulike utfordringer og spørsmål knyttet til velferdsstatens normative grunnlag. Bidragene tar blant annet opp spørsmål om pensjonssystemets bærekraft, frivillig sektor, brukerstyrt assistanse og universelle velferdsordninger. Foruten bidrag fra forskere fra Rokkansenteret, Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen, er det også bidrag fra den tyske sosiologen Claus Offe.

Tittelen til temanummeret er hentet fra et seminar i «Velferdsforum» ved Universitetet i Bergen arrangerte i april 2016. Anledningen var at Nanna Kildal, forsker ved Uni Rokkansenteret, redaktør av Tidsskrift for velferdsforskning fra 2004 til 2016 og hovedkoordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, fylte 70 år.

Velferdsforskningen i Bergen er omfattende og har en har lang historie som har vært preget av tverrfaglighet og et nært samarbeid mellom Rokkansenteret og instituttene i Christies gate. Gjesteredaktørene Kari Tove Elvbakken fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Hans-Tore Hansen fra Sosiologisk institutt og Stein Kuhnle fra Institutt for sammenlignende politikk er glade for sammen å kunne presentere dette temanummeret, og de oppfordrer alle til å lese det og ønsker at det skal inspirere til mer velferdsforskning.

Tidsskriftet er åpent tilgjengelig via Idunn.