Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Maren Risa Helgesen

Maren Risa Helgesen valgte AdmOrg fordi det gir valgmuligheter, både for utdannelse og i arbeidslivet.

Hovedinnhold

Nye studenter bør velge adm.org fordi det gir en bred og relevant utdannelse som kan brukes på mange områder i arbeidslivet.

Kvifor valde du ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Jeg valgte en bachelorgrad i adm.org fordi det gir meg mange valgmuligheter videre, både med tanke på utdannelsen og i arbeidslivet. Jeg ville også lære mer om hvordan samfunnet rundt meg fungerte, så da ble valget lett.

Korleis har overgangen frå elev til student vore?

Overgangen fra elev til student var veldig spennende. Man fikk plutselig mer ansvar for egen læring, noe som bare motiverte meg mer til å gjøre det godt i de fagene jeg valgte.

Korleis har di faglige vekst vore? ( Kva har du lært på adm.org sålangt?)

Før jeg begynte på adm.org hadde jeg lite kunnskap om akkurat dette, noe som også var grunnen til at jeg valgte det i utgangspunktet. Fra første semester har jeg lært utrolig mye om hvordan Norge styres på flere nivå, problemer som kan oppstå på disse nivåene og hvordan disse kan løses. Dette gjelder også organisasjoner generelt. Da jeg valgte fag strakk denne kunnskapen seg også utenfor Norge; til andre land og til internasjonale organisasjoner som EU.

Kva er ditt beste minne frå studietida på bachelor så langt?

Det er vanskelig å velge bare ett godt minne fra den tiden jeg har gått på adm.org. Jeg husker for eksempel veldig godt hvor engasjerte og flinke foreleserne var mitt første semester. De fikk meg virkelig engasjert i faget fra starten. Et annet godt minne er fra da jeg fikk være fadder for en gruppe med nye studenter, og fikk forhåpentligvis være med på å gjøre overgangen til et nytt studie litt lettere. Likevel er det nok timene jeg bruker med gode venner, spesielt i eksamensperioder, som stikker seg mest ut. Her diskuterer vi alt som finnes av pensum og får andre synspunkt der man selv står litt fast.

Kvifor bør nye søkarar velje bachelor i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Nye studenter bør velge adm.org fordi det gir en bred og relevant utdannelse som kan brukes på mange områder i arbeidslivet. Utover dette får man frihet til å velge fagene sine med tanke på det man selv er interessert i, noe jeg ser på som en stor fordel.

Har du tips til ferske bachelorstudentar?

Meld dere på seminar der dere kan! Læringsutbytte er helt utrolig bra med et slikt opplegg, og seminarlederen kan hjelpe deg med å forstå ting som kanskje gikk litt fort i forelesningen. Utenom det; ha det gøy!

Kva tenkjer du å gjere etter bachelorgraden din?

Etter bacheloren er planen å gå videre på master. Målet er at jeg får bruke det jeg har lært på adm.org i arbeidslivet.