Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Andrea Kronstad Felde

Andrea Kronstad Felde begynte på mastergraden sin i 2016, og vil i oppgaven sin forstå forholdet mellom kunnskap og politikk i Uganda.

Hovedinnhold

Det kjekkeste ved studietiden har vært de to feltoppholdene jeg har hatt i Uganda.

Kvifor valde du ein mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Fordi jeg hadde spesialisering i admorg i bachelorgraden min (utviklingsstudier), og synes fagene var veldig spennende, utfordrende og varierte.

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?

Overgangen til masterprogrammet i admorg gikk veldig naturlig. Siden jeg har bachelor i admorg, var jeg godt kjent med mye av innholdet i fagene og de sentrale teoriene/temaene fra før.

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Masterprogrammet i admorg er veldig individuelt innrettet. Det viktigste jeg har lært av dette er å stole på egne erfaringer, valg og avgjørelser, samtidig som jeg har lært verdien av gode arbeidsrutiner.

Korleis har di faglige vekst vore? ( Kva har du lært på admorg?)

Gjennom de to første semestrene på masterprogrammet fikk jeg god tid til å utvikle ideer til egen masteroppgave. Mesteparten av arbeidet siden jeg startet høsten 2016 har derfor dreid seg om tematikken i min oppgave. Læringskurven har vært bratt da det var et tilnærmet nytt kunnskapsfelt for meg - noe som har gjort det desto mer spennende å jobbe med.

Kva skal du skrive/ skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?

Oppgaven jeg skriver tar sikte på å forstå forholdet mellom kunnskap og politikk i Uganda. I mange demokratiske land blir kunnskap fra Universitet brukt for å legitimere makt, og som grunnlag for politiske beslutninger. I Uganda derimot, ser forholdet mellom politikk og kunnskap ut til å være annerledes, og forholdet må ses i kontekst av landets historie, som skiller seg klart fra mange demokratiske land. Sentrale tema er makt, akademisk frihet, kunnskapssamfunnet, og demokrati/demokratisering. Gjennom bacheloren min, var jeg på utveksling ved Makerere University i Uganda. Den politiske historien, og det politiske systemet i landet interesserte meg, og jeg skrev bacherloppgaven om stemmekjøping og korrupsjon i President og Parlamentsvalget i Uganda 2016. Etter bacheloroppgaven visste jeg at jeg hadde lyst å fortsette å jobbe med å forstå det politiske systemet i Uganda. Siden jeg hadde kjennskap til det største universitetet, var det spennende å kunne knytte disse aktørene samme, og se hvordan forholdet mellom det politiske systemet og universitet utfolder seg.

Korleis arbeider du med masteroppgåva di? Kva har du lært i prosessen?

Den største utfordringen med masteren var uten tvil forarbeidet til det første feltoppholdet i Uganda. Jeg var i alt på to feltopphold, som til sammen varte i 10 uker. Før første opphold, måtte jeg utarbeide en intervjuguide som skulle benyttes ved kvalitative intervju med akademikere ved Makerere. Dette var en krevde prosess, som både tok masse tid og krefter. Dette er samtidig det arbeidet som har gitt meg mest mestringsfølelse gjennom arbeidet med oppgaven. Å gjennomføre intervjuene var kjempespennende, og har gitt meg masse kunnskap både om å holde intervju, men også om tema i intervjuene. For hvert intervju ble det lettere å formulere gode spørsmål, og jeg ble fort tryggere i rollen.Å dra på feltopphold ga meg en unik mulighet til å sample inn data jeg ikke hadde hatt tilgang til på andre måter.

Kva er ditt beste minne frå studietida på master så langt?

Det kjekkeste ved studietiden har vært de to feltoppholdene jeg har hatt i Uganda. Både fordi dette har vært viktig for oppgaven min, men også fordi det krevende arbeidet med utforming av intervjuguide og gjennomføring av intervju (med før- og etterarbeid) mange ganger fikk meg ut av min komfortsone - noe jeg har lært mye av. Ellers har jeg hatt stor glede av den internasjonale forskningsgruppen jeg har vært en del av. Å bli kjent med studenter fra mange ulike land har skapt til et godt læringsmiljø, hvor alle har kunnet bidra med ulike perspektiv, teorier og tanker. Dette har også beriket oppgaven min på mange måter.

Kvifor bør nye søkarar velje master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

En av de største fordelene med masterprogrammet i admorg er at det er fleksibelt og selvstendig. Det gir rom for at studentene kan jobbe med tema man interesserer seg for på mange ulike måter. Å være tilknyttet en forskningsgruppe med et godt faglig miljø har vært veldig kjekt og lærerikt.

Kva tenkjer du å gjere etter masteren?

Håpet etter masteren er å få mulighet til å jobbe i et internasjonalt og kreativt miljø hvor jeg kan benytte den faglige kompetansen jeg har opparbeidet meg.