Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Velg master i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Lurer du litt på å søke master i admorg? Men er usikker på hva det egentlig handler om? Kom på vårt orienteringsmøte 6. mars!

Student med veileder
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Når du studerer master i administrasjon og organisasjonsvitenskap vil du lære deg teoretiske verktøy for å studere de samfunnstemaer som du interesserer deg for.

- Agnete Hessevik, stipendiat

 

Hva handler masterstudiet om?

Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitenskap gir deg redskapene du trenger til å gjennomføre selvstendige analyser av forvaltning, politikk og organisasjoner. Vårt fag dreier seg om offentlig forvaltning, demokrati og offentlig politikk, men faget rommer studier innenfor både offentlig og privat sektor. Sentrale teoritradisjoner er organisasjonsteori, teorier om offentlig forvaltning og politikk samt demokratiteori. Det spesielle med vårt fag er at vi kombinerer statsvitenskap og organisasjonsteori. Denne kombinasjonen av generell statsvitenskapelig teori med teorier om offentlig forvaltning og politikk, er et kjennemerke ved faget i norsk og internasjonal sammenheng.

Viktige forskningstema på faget er reformer og forvaltningspolitikk, demokrati og flernivåstyring, forholdet mellom kunnskap og politikk samt samfunnssikkerhet. Vi studerer organisasjoner på lokalt, nasjonalt og inter-/ overnasjonalt nivå.

Gjennom masterstudiet får du øvelse i vitenskapelig arbeid og fremstilling. Studiet gir deg en allsidig teoretisk og metodisk opplæring, i tillegg til trening i praktisk analyse av konkrete problemstillinger. Presentasjon av skriftlige arbeider og aktiv deltakelse i forskningsgruppene fremmer egeninnsats og evnen til selvstendig arbeid. Masterstudiet gir deg grunnlag for å drive videre forsknings- og utredningsarbeid, og for å kunne gi råd om organisasjonsspørsmål