Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Næringsrådgiver i Bergen kommune

Thomas Bryde fullførte mastergrad i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap i 2017, og jobber nå som Næringsrådgiver i Bergen kommune.

Hovedinnhold

Det beste ved studietiden er menneskene, universitetet og byen. Universitetet ligger sentralt, og har et åpent og inkluderende læringsmiljø.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg har jobbet en del år med menneskerettigheter, blant annet i Raftostiftelsen. I dag er jeg næringsrådgiver i Bergen kommune med ansvar for etisk handel. Kommunens næringspolitikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Byrådet ønsker å gjøre Bergen til en foregangskommune, der et viktig mål er å oppnå Fairtrade-status.Nå utarbeider jeg en strategi på området. Jeg ser blant annet på de utfordringer og muligheter som ligger for et ansvarlig næringsliv som fremmer samfunn, miljø og økonomisk bærekraft. Det innebærer en handel som baserer seg på grunnleggende verdier og internasjonalt anerkjente standarder som menneskerettighetene.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Jeg håper å få utarbeidet en plan som bidrar til positive og reelle endringer, både for næringsliv og samfunn. Kommunen gjør allerede mye i dag, blant annet gjennom sine innkjøp, medlemskap i Initiativ for etisk handel og Transparency International Norge. Jeg opplever og at næringslivet tar viktige skritt.En utfordring blir å skape engasjement og samarbeid på tvers av tradisjonelle fagområder, interesser og grupperinger. Sammen besitter vi kompetanse på disse spørsmålene, og vi har verktøy som forbinder oss mer enn noen gang tidligere. Det gir gode muligheter, og gjør at vi kan lære av hverandre og møte oppgavene sammen.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Både admorg som utdanning og masteroppgaven min om Norges politikk for næringsliv og menneskerettigheter er relevant her. Faget gir ulike perspektiver på hvordan vi organiserer og styrer samfunnet. Politikken har lenge hatt en sentral posisjon. Samtidig blir tradisjonelle roller skiftet ut med nye. I 2015 ga regjeringen ut en handlingsplan som forteller om både statens og næringslivets ansvar for menneskerettighetene. Den er et godt eksempel på hvordan ulike aktører er med på å forme et nytt politisk område på tvers av sektorer og statens grenser. I min jobb representerer jeg kommunen, men vil jobbe tett med næringslivet og andre aktører for å fremme etisk handel.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Det er litt tilfeldigheter. Jeg var tidlig i gang med naturvitenskapelige studier og matematikk på Blindern. Men samfunnsengasjementet tok etter hvert over. Jeg ble nysgjerrig på organisasjoner, hvordan de fungerer og hvordan vi som mennesker samarbeider. I tillegg til psykologi, ga admorg en unik innfallsvinkel og fokus på området. Faget gir også en stor frihet til å kunne velge yrkesvei. Det er behov for statsvitere i mange ulike jobber, både i privat og offentlig sektor, så vel som i organisasjonslivet.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det beste ved studietiden er menneskene, universitetet og byen. Universitetet ligger sentralt, og har et åpent og inkluderende læringsmiljø. I Bergen synes jeg man er dyktig på å ta vare på egen særegenhet og samtidig inkludere nye studenter med ulike bakgrunner og nye perspektiver.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Å engasjere seg frivillig i ulike organisasjoner er en fin innfallsvinkel for å lære om faget i praksis. Man får påvirke samfunn, samtidig får man et stort nettverk. Det er utrolig hvor mye man har igjen rent studie- og læringsmessig. I tillegg gir det bedre jobbmuligheter senere. Et annet tips er å studere noen fag som ikke umiddelbart henger sammen med admorg. Det åpner perspektivene.

Er det noe du vil legge til?

Nyt studietiden!