Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Fem gode grunner til å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vi har spurt de ansatte på instituttet hvorfor man bør studere hos oss, og presenterer her noen av de beste grunnene!

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Foto/ill.:
Denise F. Flatmark

Hovedinnhold

Det finnes mange gode grunner til å studere faget administrasjon og organisasjonsvitenskap, men hva er de beste? Etter å ha spurt flere av de vitenskapelig ansatte på instituttet har vi kommet frem til følgende:

  • Du engasjeres i dagsaktuelle temaer og diskusjoner om hvordan politikk blir til, og om institusjoners rolle for hvordan politikken påvirkes.
  • Gir deg en utdannelse som åpner for spennende yrkeskarrierer innenfor offentlig og privat sektor.
  • Du får fagkunnskapen og verktøyene du trenger for å analysere konkrete problemer i organisasjoner.
  • Du forstår politiske prosesser bedre, og også hvorfor politikk ikke alltid iverksettes som planlagt.
  • Gir deg mulighet til å fordype deg i det temaet som interesserer deg aller mest innenfor politikk, velferdsstat og samfunn.

Vi tilbyr alt fra årsstudium til bachelorgrad til mastergrad, og legger godt til rette for utveksling. De mange, flinke studentene våre trekker frem det faglige nivået og det sosiale miljøet som spesielt godt, og man lærer om og fokuserer på en rekke faglige tema.

Kompetansen man oppnår hos oss er ettertraktet i arbeidslivet, og tidligere studenter jobber i svært varierte og interessante jobber. Ikke minst ligger instituttet og universitetet i Bergen, en av verdens beste byer å studere i.

Vil du studere hos oss? Søk opptak gjennom Samordna Opptak (bachelor) eller Søknadsweb (master) innen 15. april!