Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

New Public Management og reformtendenser

Bleiklie med ny artikkel i Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.

Museplass i retning naturhistorisk museum
Foto/ill.:
Marianne Røsvik, UiB

Hovedinnhold

Professor Ivar Bleiklie har skrevet en artikkel med tittelen «New Public Management or Neo-liberalism, Higher Education», publisert i «Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions». Oppslagsverket er redigert av J. C. Shin and P. Teixeira, og kommer ut i innbundet utgave mars 2019.

I artikkelen argumenterer Bleiklie for at New Public Management har manifestert seg gjennom fem generelle reformtendenser. De innebærer i prinsippet styringsrevolusjoner i måten høyere utdanningssystemer og institusjoner styres og organiseres når det gjelder:

  1. Integrasjon på systemnivå
  2. Måten beslutninger treffes på
  3. Finansiering
  4. Evaluering
  5. Arbeidsorganisering

I hvilken grad disse tendensene har slått igjennom i forskjellige land varierer, og forskjeller i nasjonal politikk og administrative tradisjoner utgjør hovedforklaringen på disse variasjonene.

Artikkelen er tilgjengelig på ResearchGate.