Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Prøveforelesning og disputas

Styring og endring av sykehus

Kari Guldbrandsøy disputerer onsdag 20. juni 2018 for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen «Styring og endring av sykehus - Ingen slipper unna politikken».

Kari Anne Guldbrandsøy
Foto:
Foto-Jørgen

Avhandlingen tar for seg innføringen av en ny styringsreform av sykehusene i Norge i 2002; den såkalte Sykehusreformen. Eierskapet til sykehusene ble overført fra 19 politisk styrte fylkeskommuner til staten, som delegerte stor grad av myndighet til fem administrative regionale helseforetak.

  • Les mer om avhandlingen her

Personalia

 

Prøveforelesning

Kari Guldbrandsøy er oppvokst i Bergen. Hun er cand.polit. fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1993. Hun har mange års erfaring fra ulike stillinger innen spesialisthelsetjenesten, og arbeider i dag ved Haukeland universitetssjukehus. Stipend til prosjektet er finansiert av Helse Vest. 

Onsdag 20.6.2018, kl. 10:15,

Auditorium, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tema:

Sammenlign samspillet mellom politikk, administrasjon og fag i iverksettingen av sykehusreformen og samhandlingsreformen.

Sakkyndig komité

 

Disputas

  • Første opponent: Førsteamanuensis Inger Marie Stigen, Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, OsloMet – storbyuniversitetet (ingest@oslomet.no)
  • Andre opponent: Lektor, Ph.D. Peter Kjær, Roskilde Universitet, Danmark (pkjaer@ruc.dk)

  • Førsteamanuensis Thor Øivind Jensen (Thor.O.Jensen@uib.no)er oppnevnt til å lede komiteens arbeid.
 

Onsdag 20.6.2018, kl. 13:15,

Auditorium, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Disputasen ledes av settedekan Alf Erling Risa