Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Lægreid med nytt bokkapittel

Professor Per Lægreid har bidratt til boken «Routledge Handbook of Policy Design».

Routledge Handbook of Policy Design
Foto/ill.:
Routledge - Taylor & Francis Group

Lægreids kapittel, «Designing Organizational Tools: Tool Choices as Administrative reform», ser på organisatoriske verktøy, styringskapasitet og sammenheng med forskjellige reformtrender som privatisering, partnerskap, samarbeid, fristilling og mål- og resultatstyring. Han argumenterer for at virkningene er tvetydige og kontekstavhengige, ved å diskutere vanskeligheter med organisatoriske verktøy – hvordan de er designet, valgt og brukt.