Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Politisk rådgiver for byrådsleder

Tommy Aarethun fullførte sin mastergrad i 2018, og er politisk rådgiver for byrådslederen i Bergen

Hovedinnhold

Jeg ønsket meg en utdanning som gav meg en forståelse av hvordan samfunnet og organisasjoner fungerer

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Min nåværende jobb er allsidig, interessant og har et høyt tempo. Dagene er aldri like, og består av alt fra rådgiving, taleskriving og praktiske oppgaver. I tillegg handler det om å operere i samspillet mellom politikk og administrasjon, som er faglig sett veldig spennende med min bakgrunn fra admorg.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med denne jobben er at jeg hver eneste dag får bidra til at Bergen blir et grønnere og en mer rettferdig by. I jobben ser jeg hver dag hvorfor politikk er viktig, og hvordan politikken påvirker folk sine liv. Det har vært litt ufordrende å få et helhetlig overblikk over Bergen kommune og alt som skjer i kommunen, men etterhvert som man får det overblikket forstår man også hvor viktig kommunen er som tjenesteyter og institusjon, og hvor mange dyktige folk som jobber rundt om i kommunen.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Som rådgiver for byrådsleder Harald Schjelderup er en viktig del av jobben min å koordinere på tvers av de ulike byrådsavdelingene i Bergen kommune. I dette arbeidet er det lett å kjenne igjen faget administrasjon og organisasjonsvitenskap, og særlig det som dreier seg om sektorprinsipp og samordning på tvers av sektorer.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Jeg ønsket meg en utdanning som gav meg en forståelse av hvordan samfunnet og organisasjoner fungerer. I tillegg gir en mastergrad i administrasjon og organsiasjonsvitenskap deg metodiske og analytiske verktøy som er gode å ha med seg inn i arbeidslivet, og ikke minst politikken.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Ved siden av studiene har jeg vært aktiv i studentpolitikken, både som leder og nestleder av Studentparlamentet ved UiB. Denne erfaringen, kombinert med utdannelsen min, har gitt meg nyttig erfaring og et nettverk som jeg har tatt med meg inn i politikken og arbeidslivet. 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Lytt til råd og still mange spørsmål. Universitetet har enorme muligheter som mange studenter ikke utnytter fullt ut. Og, engasjer deg - enten det er i studentpolitikk eller andre organisasjoner/aktiviteter!