Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Førstekonsulent ved NHH

Johanne Vaagland fullførte sin mastergrad ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2018. Nå er hun førstekonsulent ved NHH gjennom Trainee Vest.

Hovedinnhold

Fordi jeg ikke visste hva jeg ville jobbe med da jeg skulle søke på høyere utdanning, så tenkte jeg at jeg ville finne et studie som interesserte meg og som åpnet for mange ulike muligheter etter fullført grad.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber i Studieadministrativ avdeling på NHH, og stillingen jeg har er gjennom Trainee Vest, et traineeprogram for nyutdannede som administreres av Bergen Næringsråd. Det innebærer at jeg i løpet av ett år får lov til å sirkulere i de ulike seksjonene i studieadministrasjonen på NHH. Derfor får jeg prøvd meg på mange ulike arbeidsoppgaver på kort tid. Akkurat nå jobber jeg i seksjon for utdanningskvalitet, og har blant annet ansvar for flere spørreundersøkelser, er saksbehandler for ulike saker som omhandler studentenes utdanningskvalitet, og så er jeg sekretær for Utdanningsutvalget som er et sentralt organ for diskusjoner og vedtak relatert til alt som har med utdanningskvalitet å gjøre. I tillegg får jeg delta på mange ulike aktiviteter i regi av traineeprogrammet, som gir ekstra faglig påfyll innen mange ulike og aktuelle tema. Det gjør dette året ekstra lærerikt.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er at jeg på ulike måter får bidra i arbeidet med å gjøre studentenes studiehverdag best mulig. Jeg får også prøvd meg på mange ulike arbeidsoppgaver, og får bli kjent med alle seksjonene i Studieadministrasjonen i løpet av ett år. En utfordring kan være å engasjere de faglige miljøene i det du forsøker å få til, noe jeg tror flere som jobber i universitets- og høyskolesektoren kjenner seg igjen i, men som en kanskje føler aller mest på når man i tillegg er nyutdannet.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Kunnskapen om offentlig sektor og politikk kommer godt med, men også kunnskapen om hvordan organisasjoner og institusjoner fungerer. Det stilles mange krav for eksempel til systemene som skal sikre god utdanningskvalitet ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Med det kunnskapsgrunnlaget kan det være enklere å sette seg inn bakgrunnen for at kravene stilles, endringer som foreslås og hvordan disse best mulig kan implementeres ved institusjonen. Jeg har også fått særlig kunnskap om hva som kan oppstå i samhandlingen mellom offentlig sektor, privat sektor og sivilsamfunn da masteroppgaven min handlet om nettopp dette. Det er nyttig siden en institusjon alltid vil være i samhandling med samfunnet på den ene eller den andre måten. Jeg får også ofte bruk for metodekunnskapene jeg har fått gjennom studiet, særlig evnen til å innhente, analysere og sammenstille store mengder informasjon.

Fortell litt om prosessen med å få seg jobb etter fullført mastergrad
Jeg var så heldig at jeg fikk jobb før jeg hadde levert masteroppgaven. Men det var en utfordring å sette seg ned og prøve å oppsummere hva jeg kan og hvordan min kunnskap kan komme til nytte for en arbeidsgiver. Det hjalp veldig å ha erfaring fra studentpolitikken i den prosessen. Da kunne jeg oppsummere den faglige og metodiske kunnskapen jeg hadde fått gjennom studiet, samtidig som jeg blant annet hadde ledererfaring fra studentorganisasjoner å relatere det til.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Jeg har aldri hatt en klar forestilling om hva jeg ønsker å jobbe med, og det var nettopp det som var en av grunnene til at jeg valgte å studere admorg. Fordi jeg ikke visste hva jeg ville jobbe med da jeg skulle søke på høyere utdanning, så tenkte jeg at jeg ville finne et studie som interesserte meg og som åpnet for mange ulike muligheter etter fullført grad. Noen synes kanskje at den usikkerheten rundt hvilken jobb man kan få er noe av det negative med en grad i admorg, men for meg var det ikke det, nettopp fordi jeg ville ha en grad som åpnet for mange muligheter og som ikke låste meg til ett spesielt yrke eller bransje. I tillegg hadde jeg hørt rykter om at UiB og Bergen var et bra sted å studere (noe som viste seg å stemme).

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Tiden min som studentpolitiker, blant annet som leder av Studentparlamentet ved UiB og medlem av Universitetsstyret, har nok vært den absolutt beste. Her har jeg ikke bare fått mye og relevant erfaring som jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet, men jeg fikk også bli en del av et veldig fint sosialt miljø, og jeg har mange gode venner fra den tiden. I tillegg trivdes jeg også med å skrive masteroppgaven. Det var kjekt å kunne konsentrere seg om ett tema som jeg hadde valgt selv, og samtidig få god veiledning av (en fantastisk) veileder gjennom hele prosessen. Det lærte jeg masse av.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Sett deg inn i rettighetene du har som student, bli kjent med de ulike tjenestene som finnes for studenter (alt fra rettshjelp til helsetjenester), flytt inn i et kollektiv med andre studenter heller enn å bo alene, og engasjer deg i en studentorganisasjon!