Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskningsrådgiver

Daniel Nygård ble ferdig med sin mastergrad i 2017, og er nå forskningsrådgiver ved Centre for Research on Discretion and Paternalism

Jeg har alltid vært interessert i politikk og hvordan samfunnet fungerer. Kombinasjonen med en jobbrelevant utdanning gjorde at valget falt på admorg ved UiB.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Arbeidet mitt er veldig variert! En viktig del av jobben er å formidle kunnskap fra forskningen ved senteret gjennom nyhetssaker, video og sosiale medier. Jeg har også ansvar for å koordinere arbeidet med pågående forskningsprosjekter, og bidra til at vi får støtte til nye spennende prosjekter. I tillegg er jeg med å planlegge store og små arrangementer som vi er involvert i.

Hadde du en idé om hvilken jobb du ønsket når du var ferdig utdannet admorger? Hvis ja, hvilken og ble det slik du forestilte deg?
Jeg var åpen for mange forskjellige jobber da jeg var ferdig, men hadde et håp om at det skulle bli en jobb der jeg fikk brukt utdannelsen min. Det har jeg absolutt nå - mye av oppgavene mine handler jo nettopp om organisering og administrasjon. I tillegg har jeg hatt veldig god nytte av den gode forståelsen man får av vitenskapelig arbeid gjennom å ta master i admorg.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er å få jobbe sammen med så mange dyktige folk i prosessen med å bygge opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor barnevern og barns rettigheter. I tillegg er jobben vedlig variert , og jeg får brukt mye av min kompetanse hver eneste dag.

Arbeidet som forskningsrådgiver er veldig forskjellig fra det å være student. Her er det høyt tempo og mange oppgaver med korte tidsfrister - noe som selvsagt er en overgang fra arbeidet med masteroppgaven der den ern stor ting man jobber med over lang tid.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg får brukt for veldig mye admorg i jobben! Forståelsen av hvordan organisasjoner fungerer og hvordan det offentlige er organisert er veldig nyttig. I tillegg så er den generelle kompetansen man får ved en amfunnsvitenskapelig grad relevant - treningen i å tenke analytisk, anvende kunnskap og kommunisere på en god måte.

Fortell litt om prosessen med å få seg jobb etter fullført mastergrad
Jeg var heldig og fikk et vikariat like etter innlevering av oppgaven som rådgiver ved UiB, innenfor digital undervisning. Dette var noe jeg hadde jobbet med som vitenskapelig assistent under studiene, og en veldig fin start på arbeidslivet.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?
Jeg har alltid vært interessert i politikk og hvordan samfunnet fungerer. Kombinasjonen med en jobbrelevant utdanning gjorde at valget falt på admorg ved UiB.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Mine beste minner har jeg fra det utenomfaglige engasjementet i Studentersamfunnet. Her fikk jeg være med å arrangere debatter om temaer som interesserte meg, og møte mange andre engasjerte studenter. Det var utrolig lærerikt, men mest av alt veldig kjekt.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Jeg er veldig glad for at jeg engasjerte meg i noe ved siden av studiene. Den organisasjonserfaringen som slikt engasjement gir og ikke minst det sosiale nettverket tror jeg er veldig viktig.