Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid og Lise H. Rykkja i 'Studies in Conflict and Terorism'

Instituttet i vinter

Hovedinnhold

How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants

Artikkelen undersøker hvordan ansatte i departementer og direktorater oppfatter dilemmaet mellom personvern og samfunnsvern etter terrorangrepene i 2011. En spørreundersøkelse fra 2016 viser at holdningene i embetsverket og blant folk flest er ganske like.  Begge er villige til å prioritere sterkere samfunnsvern på bekostning av individuelle rettigheter. Variasjonene i de ansattes oppfatninger kan føres tilbake til strukturelle, kulturelle og demografiske egenskaper. Stillingsnivå  og oppfattelse av krisehåndteringskapasitet spiller en rolle og de som har ansvar for krisehåndtering er mer villige til å prioritere samfunnssikkerhet. Lav konflikt, høy tillit og sterk identifikasjon med sentralforvaltningen øker støtten for samfunnssikkerhetstiltak. Også alder og kjønn spiller en rolle.

Artikkelen finner du her.