Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i Public Organization Review

Hovedinnhold

Coordination Quality in Central Government –

the Case of Norway

Artikkelen undersøker hvordan ansatte i norske departementer og direktorater oppfatter samordningskvaliteten innenfor eget saksområde langs ulike dimensjoner. I hvilken grad har slike oppfatninger endret seg i løpet av det siste 10 året og hva kan forklare variasjoner i samordningen ut fra et strukturelt og et kulturelt perspektiv? Datagrunnlaget er Administrasjonssurveyen som ble gjennomført i 2016. Samordningen oppfattes som bedre innenfor eget departmentsområde enn på tvers av politikkområder og administrative nivåer. Oppfatningene om samordningskvaliteten er temmelig stabil over tid. De viktigste faktorene for å forstå variasjoner i samordningskvaliteten er samordningskapasitet, forvaltningsnivå og  gjensidige tillitsrelasjoner.

Les artikkelen her.