Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestland

Kjetil Stavø Høvig fullførte sin mastergrad i 2009. Nå er han seniorrådgiver ved Utdanningsavdelingen til Fylkesmannen i Vestland.

Hovedinnhold

Først og fremst var det perspektivet om at man kan forstå politikk gjennom de organisasjonene som iverksetter den, som talte til meg.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg er ansatt på tilsynsseksjonen ved Utdanningsavdelingen til Fylkesmannen i Vestland. Seksjonen vår har hovedansvaret for statlige tilsyn med utdanningssektoren i Hordaland og Sogn og Fjordane. Blant annet betyr dette at vi undersøker om kommunene og fylkeskommunene følger det regelverket som gjelder for utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. I tillegg til dette har vi mer praktisk rettede oppgaver, som f.eks. å gjennomføre sensur for eksamen etter ungdomsskole og videregående skole.

Hadde du en idé om hvilken jobb du ønsket når du var ferdig utdannet admorger? 

Da jeg var ferdig med studiene hadde jeg egentlig ikke en annen plan enn å få meg en jobb, så at jeg endte opp hos Fylkesmannen var tilfeldig. Jeg jobbet noen år som studieveileder ved UiB før jeg så en stillingsannonse hos Fylkesmannen. Jeg hadde en viss idé om hva rollen til Fylkesmannen var, og tenkte at det burde passe bra for en admorger.

Hva er det beste med jobben din?

Noe av det jeg setter mest pris på er å jobbe sammen med dyktige folk med ulik fagbakgrunn. Seksjonen vår er sammensatt av jurister, pedagoger og samfunnsvitere, og vi har en god kultur for å bruke den ulike kompetansen hver enkelt har.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Tilsyn er kontroll av om det Stortinget og regjeringen vedtar blir gjennomført slik det er tenkt. For å gjennomføre tilsyn på en god måte, mener jeg det er viktig med forståelse for hvordan organisasjoner påvirker politikk. Jeg merker ofte at mange av begrepene og teroiene vi leste om på studiene plutselig blir relevante når jeg f.eks. skal vurdere interkontrollsystemet til en kommune. Jobben jeg har nå er derfor perfekt for en admorger.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Igjen, så var dette litt tilfeldig. Jeg var egentlig i gang med en annen bachelorgrad da jeg tok et emne på admorg. Først og femst var det perspektivet om at man kan forstå politikk gjennom de organisasjonene som iverksetter den, som talte til meg. Dette gjorde at jeg valgte å ta flere emner på instituttet, og til slutt fullføre en mastergrad der.