Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nytt bokkapittel

Helge Renå bidrar med bokkapittel i boken "Politireformer. Idealer, realiteter, retorikk og praksis"

Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.

Bilde av Helge Renå
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Nærpolitireformen – hvorfor så stor skepsis i politiets egne rekker?

I skrivende stund pågår en omfattende omorganisering og reformering av norsk politi, bedre kjent som nærpolitireformen. Dette kapitlet ser nærmere på politilederes og -ansattes forventninger til reformen da reformen var i sin startfase. Jeg tar utgangspunkt i noen av resultatene av en stor spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle ansatte i politiet sommeren 2016 av undertegnede med kolleger [1] (Renå, 2016). Resultatene viser at det var stor skepsis til reformen i politiets egne rekker. Det gjaldt politiledere, tjenestepersoner og ansatte med sivile stillinger. Jeg diskuterer her noen mulige forklaringer på hvorfor skepsisen var så stor skepsis blant politiledere og ansatte i politiet og hvilke implikasjoner skepsisen kan ha for den videre reformprosessen.