Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
NYHET

Sentrale anti-teser

I samband med utgivinga av boka "Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år" har dei fire forfattarane Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal blitt intervjua i Stat og Styring.

Bok, Sentralforvaltningen.
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Per Lægreid, Tom Christensen, Morten Egeberg og Jarle Trondal vart i Stat og Styring sitt første nummer i 2019 intervju om deira omfattande bok om stabilitet og endring i sentralforvaltning over dei siste 40 åra. I intervju kan ein mellom anna lese at dei fire forfattarane er slått av at sentraladministrasjonen er preget av stor grad av robusthet og stabilitet trass alle alle dei reformforslagene som har vore lansert dei siste 10-åra.

Les heile intervjuet HER.