Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
NYHET

Stillhet i møte med reform?

Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.

 A woman standing in line of mannequins with taped mouth, stock photo
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

Tilsette har ofte idear og meiningar om korleis oppgåver skal gjennomførast eller om sjølve organisasjonen. Likevel, er tilsette nokre gonger stille og held tilbake verdifulle innspel fordi dei fryktar konflikt, noko som fører til at både organisasjonen og dei  tilsette sin moral lid. Denne artikkelen testar i kva utstrekning ei slik frykt for å snakke, referert til som «defensive silence», påverkast av omfanget av strukturreformer ein organisasjon blir påført.

Les heile artikkelen HER.