Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
NYHET

Rykkja utnevnt som medlem nytt porteføljestyre

Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».

Lise H. Rykkja
Foto/ill.:
Foto: UiB

Forskningsrådet skriv på sine heimesider at porteføljestyrene er ledd i en større omlegging av Forskningsrådets arbeid der målet blant annet er større helhet og bedre sammenheng mellom virkemidlene. De nye styrene får ansvar for flere programmer, derfor betegnelsen porteføljestyre, og får dermed mulighet til å se større områder i sammenheng. Det gjør det mulig å prioritere innsatsen slik at den treffer der behovene er størst, og til å skape gode kjeder av virkemidler. 

Les meir på forskingsrådet sine heimesider HER.