Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Migrasjon

Besøkte flyktningsentre i Spania

Opplevde migrantsituasjonen på nært hold i den spanske byen Melilla.

Students together with migrant children at a refugee centre in Melilla.
Foto/ill.:
CEIMPAMM/ERCPAMM

Den spanske byen Melilla ligger nord i Afrika, med grense til Middelhavet og Marokko. Etter at Italia stengte grensene under flyktningkrisen har enklaven blitt en av hovedportene for migranter som forsøker å ta seg til Europa.

I Melilla arrangeres hvert år et internasjonalt seminar om migrasjon, med særlig fokus på situasjonen for midreårige asylsøkere.  Seminaret er organisert av European Research Center in Policies and Action on Minors and Migration (CEIPAMM / ERCPAMM).

- Migrerte barn og familier  er ofte utsatte personer som trenger hjelp. Seminaret fokuserer på å finne ut hvordan vi kan jobbe sammen for å løse en global utfordring som berører oss alle, og samtidig hjelpe migrantene til å få et bedre liv, sier Skivenes.

Nytt av året var at det også ble arrangert et program for master- og doktorgradsstudenter i tilknytning til seminaret.

Besøkte bosentre for migranter

Fra instituttet deltok PhD-stipendiat Barbara Ruiken og Olive Dwan, som er utvekslingsstudent gjennom Fulbright-programmet. I tilleg deltok også masterstudentene Ingrid Kvåle Fareide og Runa Aarset fra Institutt for sammenlignende politikk.

I løpet av 9 dager deltok studentene på foredrag og debatter, presenterte arbeid for hverandre, og besøkte sentre som huser migranter. De deltok også i musikkterapi sammen med migrantbarn.

Stipendiat Barbara Ruiken trekker dette frem som en av opplevelsene som gjorde sterkest inntrykk under oppholdet, fordi det gav en forbindelse til deres situasjon som det ellers er vanskelig å få.

- Oppholdet i Melilla motiverte til videre forskning. Det ga meg også et internasjonalt nettverk og ny kunnskap om situasjonen for migranter til Europa, spesielt for barn, sier Ruiken.

Unik mulighet

Professor Skivenes har koordinert studentprogrammet fra Universitetet i Bergen. Hun mener det er en unik mulighet for studentene til å se hvordan situasjonen oppleves for mindreårige migranter, og til å få et innblikk i hvordan myndigheter og frivillige arbeider for å hjelpe.

- Dette knytter sammen akademisk kunnskap med konkrete samfunnsutfordringer. Mitt inntrykk er at studentene opplevde dette som lærerikt og motiverende for sitt eget forskningsarbeid, mener Skivenes.