Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nytt prosjekt

Skal forske på barns rettigheter

Marit Skivenes og UiB er del av et stort forskningsprosjekt om barnas rettigheter i Norge og Romania.

Professor Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB).
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm Rosenholm

CONSENT-prosjektet vil undersøke i hvilken grad barns rettigheter som er sikret i barnekonvensjonen har innvirkning på demokratiske prosesser, lovverk og profesjonell praksis.

Prosjektet tar sikte på å utvikle innsikt i og kunnskap om beskyttelse av barn rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen i de to landene. Forskningen vil i særdeleshet fokusere på barns rett til ikke-diskriminering, prinsippet om barnets beste, og barns rett til deltakelse og familieliv.

- Vi ser at barnevernsystemene i mange land er utsatt for kritikk fra utlandet. Dette prosjektet er viktig fordi vi skal studere betydningen av ulik fortolkning av barns rettigheter og at det er forskjellig verdigrunnlag for de etablerte barnevernssystemene, sier Marit Skivenes.

Forskningen er ledet fra Babeş-Bolyai University i Romania, med Universitetet i Bergen (UiB) og Oslo Metropolitan University (OsloMet) som norske partnere. Prosjektleder er Gabriel Bădescu, med Marit Skivenes som forskningleder på UiB og Asgeir Falch-Eriksen som forskningsleder på OsloMet.

Prosjektet er finansiert av et EØS-stipend for samarbeidsprosjekter mellom Romania og Norge. CONSENT vant frem i sterk konkurranse med andre prosjekter, og ble som eneste prosjekt innfor samfunnsvitenskap og humaniora prioritert i tildelingen. Det totale budsjettet er 1.698.338 EUR.